Yogakilden

Yoga for alle uansett nivå

Pusteøvelsen vekselpusten og dens effekt på hjernen

Pusteøvelsen vekselpusten og dens effekt på hjernen

Vekselpusten (nadi shodana), kalles gjerne for "kongen av pusteøvelser (pranayama)" i yoga. Mange tror at yoga hovedsakelig dreier seg om fysiske øvelser (asanas), men i den klassiske yogaen har pusteøvelser også sin plass. Faktisk regnes pusteøvelser for å ha en kraftigere og dypere virkning enn fysiske øvelser. Vekselpusten går kort fortalt ut på at man vekselvis puster inn det ene neseboret så ut det andre, inn det andre så ut det første igjen. Dette gjentas flere runder. Når man har blitt mer kjent med øvelsen holder man også pusten i litt tid mellom innpust og utpust. Dette er ikke en komplett beskrivelse av øvelsen, ønsker du å lære den anbefaler jeg å gjøre det av noen som kan den eller ta et yogakurs.

Normalt forteller jeg ikke hva en yogaøvelse gjør med kroppen når jeg underviser. På denne måten beholder man i større grad et åpent, nysgjerrig og skjerpet sinn slik at man selv kan oppleve øvelsens effekt. Blir man informert om effekten i forkant fører det lettere til en passiv tilstand hvor man slår seg til ro med at øvelsen gjør "sånn og sånn" i stedet for å selv aktivt utforske hva som skjer i kroppen og sinnet. Etter min mening gjør personlig opplevelse yogaen mer givende og levende, samtidig gir det også sterkere inntrykk enn det å bli fortalt noe.

Jeg vil gjøre et unntak nå ved å opplyse om at de aller fleste ganske umiddelbart opplever mere ro i sinnet etter å ha gjort vekselpusten. Og hvem ønsker ikke mer ro i sinnet i disse dager?

Yogavitenskapen kan i seg selv forklare effekten av vekselpusten, men dette kommer jeg ikke til å gå nærmere inn på her. Isteden vil jeg vise til vestlig forskning av denne øvelsen. En gruppe lærere og elever ved Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole gjennomgikk for en del år tilbake EEG (elektroencefalogram) målinger før og etter vekselpusten. EEG måler aktiviteten i hjernen i form av hjernebølger. Hjernen generer bl.a. alfa- og betabølger. I våken tilstand produserer man flest betabølger, men i en avslappet og avspent tilstand er det alfabølgene som dominerer. Folk som mediterer har ofte en økt menge alfabølger.

I målingene ønsket man å se på forholdet mellom alfabølger i høyre og venstre hjernehalvdel. Venstre hjernehalvdel er vår logiske halvdel, den vi bruker når vi snakker, leser, skriver, analyserer osv. Mens høyre halvdel er mer assosiert med bilder, følelser, intuisjon, persepsjon o.l.

Ideelt sett er forholdet 1.00 (like stor mengde alfabølger i begge hjernehalvdelene). Det er da hjernehalvdelene kommuniserer best. Man har sett i studier at depressive mennesker har en lavere aktivitet av alfabølger i høyre hjernehalvdel (et forhold på mindre enn 1.00).

Deltagerne i forsøket gjorde vekselpusten i 10-15 minutter. Resultat var en økning av både alfabølger og betabølger, samt en bedre balanse mellom hjernehalvdelene. Dette indikerer at samtidig som man blir avspent blir man også våken og klar. Studien konkluderte med at jevnlig praksis av vekselpusten har en gunstig virkning på balansen mellom hjernehalvdelene og en emosjonelt stabiliserende effekt.

Du kan lese mer om forsøket på Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole sine sider.

Jeg underviser i vekselpusten på yoga og meditasjonskursene mine.

Tilbake
Vil du bli informert om nye kurs? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilbud om nye kurs på epost.
Send inn