Yogakilden

Yoga for alle uansett nivå

Få en bedre hjerne med meditasjon

Få en bedre hjerne med meditasjon

Visste du at hjernen kan forandre seg? Den er formbar. Fenomenet kalles nevroplastisitet og er hjernens evne til å danne nye celler og nye forbindelser mellom cellene. Tidligere trodde forskere at hjernen sluttet å utvikle seg i midten av 20 årene og at forbindelsene mellom nervecellene var hardkoblet. Nå vet man at hjernen er i konstant forandring alt etter hvordan den påvirkes.

Kan vi selv påvirke nevroplastisitet? Ja, en studie utført ved Massachusetts General Hospital (MGH) viser at det er mulig. Over en 8 ukers periode deltok 16 personer i et Mindfullness-basert stressreduksjonskurs. MR-bilder (magnetisk resonans) ble tatt av testpersonene hjerne 2 uker før og etter kurset. I snitt mediterte deltagerne 27 minutter per dag i løpet av kursperioden. Resultatet var oppsiktsvekkende. MR-bildene viste fortykkelse av grå substans i hippocampus, et senter som er viktig for læring og hukommelse, samt områder assosiert med selvbevissthet og medfølsomhet. I tillegg så man reduksjon av den grå substansen i amygdala, en struktur som har med angst og stress å gjøre.

I kontrollgruppen så man ingen av disse endringene hvilket tilsier at det ikke er tiden som har forårsaket de.

"Det er fascinerende å se hjernens plastisitet og at vi, ved å meditere, kan spille en aktiv rolle i å endre hjernen og øke velvære og livskvalitet" sier Britta Hölzel ved MGH.

Det er i den grå substansen, eller "de små grå", selve prosesseringen i hjernen utføres. Hjernen har også hvit substans som fungerer som kommunikasjonskanaler mellom områder med grå substans, og mellom grå substans og resten av kroppen.

Også den hvite substansen kan endres ved å meditere. Etter bare 4 uker med jevnlig meditasjonspraksis er det observert sterkere forbindelser i den hvite materien i form av kraftigere myelin, et fettlag som omslutter nerveforbindelsene. Hos multippel sklerose (MS) pasienter ødelegges myelinet hvilket medfører til at nerveimpulsene ikke overføres så raskt og effektivt som de skal. Kan meditasjon være til hjelp for MS-rammede?

Sist, men ikke minst. Det er ikke bare hjernen som kan endres ved meditasjon. Faktisk viser en studie publisert i den Canadiske journalen Cancer (Kreft) at yoga og meditasjon kan påvirke enkelte typer DNA hos personer med brystkreft. Mer spesifikt, telomerer sitter ytterst på kromosomtuppene og beskytter genmaterialet vårt. En gruppe pasienter med brystkreft deltok i et 8 ukers program hvor de jevnlig gjorde yoga og meditasjon. Prøver ble tatt før og etter eksperimentet. Sammenlignet med kontrollgruppen hadde yoga og meditasjonsgruppen lengre telomerer. Korte telomerer er forbundet med kreft, hjerte-/karsykdommer, diabetes og aldring.

I tillegg finnes det nå et hav studier som viser meditasjon er gunstig for livskvaliteten vår. Det viktigste er likevel hva man selv opplever av økt livskvalitet ved å meditere. I en hverdag hvor oppmerksomheten vår kontinuerlig trekkes i forskjellige retninger og man er "på" hele tiden kan meditasjon være et svært godt verktøy for å roe ned og samle seg.

Tilbake
Vil du bli informert om nye kurs? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilbud om nye kurs på epost.
Send inn